موضوع اصلی پنجمین همایش بین المللی اربعین:

اربعین؛ جامعه نوین جهانی و تحولات فراملی

محورهای اصلی همایش:

 • ·        اربعین؛ فراملی شدن و تحولات جهان اسلام
 • ذخایر تمدنی و جهانی شدن مناسک اربعین
 • اربعین و تحولات امت اسلامی
 • بصیرت فراملی؛ عام گرایی یا خاص گرایی در اربعین
 • اربعین و جامعه طیبه مهدوی
 • تطورات مناسک اربعین
 • اربعین و فرهنگ مقاومت
 • اربعین؛ محور مقاومت، امنیت و نقش کلیدی سرداران شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس
 • اربعین و گفتمان های معاصر
 • اربعین؛ شیعه هراسی و اسلام هراسی
 • اربعین به منزله میراث مشترک بشریت در پاسخ به بحران ها و بن بست های معاصر
 • آینده پژوهی اربعین و مطالعات آرمان شهری
 • ·        اربعین و سبک زندگی
 • سبک زندگی حسینی
 • مناسک مردمی و مردمی شدن الگوهای حکمرانی
 • اربعین و فرهنگ تعاونی
 • سازمان اجتماعی هیئات و موکب ها در اربعین
 • اربعین به عنوان الگوی جدید گردشگری مذهبی
 • اربعین؛ نذر، انفاق، احسان و همدلی
 • آداب و  سنن پیاده روی و زیارت اربعین از منظر کلام
 • تعاملات زائران و میزبانان در اربعین
 • سبک های پذیرایی اربعین
 • سبک های عزاداری اربعین
 • اربعین و فرهنگ حسینی؛ ایثار و از خودگذشتگی
 • ·        اربعین؛ فرهنگ، هنر و رسانه
 • اربعین به منزله رسانه
 • اربعین در رسانه های اجتماعی
 • اربعین در رسانه های ایران، عراق و سایر کشورها
 • جلوه های فرهنگی و هنری اربعین؛ ادبیات، فیلم، عکس و سایر هنرهای تجسمی
 • هنر سوگواری اربعین
 • ·        اربعین؛ گروه ها و سرمایه اجتماعی
 • گونه شناسی زائران اربعین
 • غیرمسلمانان و اربعین
 • همگرایی اقوام، ملل و مذاهب در اربعین
 • گونه شناسی تجربه زیسته زائران اربعین
 • رویکردها به پیاده روی اربعین
 • زنان در پیاده روی اربعین
 • کودکان، جوانان و سالمندان در پیاده روی اربعین
 • ملیت های مشارکت کننده در پیاده روی اربعین
 • اربعین و تنوعات زبانی، قومی، نژادی، طبقاتی و ...
 • اربعین به عنوان ظرفیتی برای سرمایه های اجتماعی
 • ·        اربعین و هویت
 • اربعین پاسخی به نیازهای هویتی جهان معاصر
 • اربعین به عنوان الگوی هویتی فراملی مسلمانان
 • اربعین و بحران هویت
 • اربعین و هویت مبتنی بر فرهنگ مقاومت
 • ·        اربعین و نیازهای معنوی، روانی و تربیتی
 • میراث معنوی اربعین
 • اربعین و نیازهای روحی و روانی
 • الگوها و میانبرهای تربیتی اربعین
 • اربعین به منزله امر به معروف و نهی از منکر پایدار
 • فرهنگ حسینی و اربعین در نظام آموزش و پرورش رسمی
 • ·        آسیب شناسی اربعین
 • آسیب ها و چالش های فرهنگی در اربعین
 • چالش های اجتماعی اربعین
 • اربعین و توطئه های جهان سرمایه داری
 • گروه های انحرافی در اربعین
 • تصدی گری دولتی و اربعین
 • آلودگی های زیست محیطی
 • اربعین و مخالفانش
 • ·        حوزه های علوم انسانی و اربعین
 • اقتصاد اربعین
 • فلسفه اربعین
 • الهیات و اربعین
 • مردم شناسی اربعین
 • اربعین و الگوهای مدیریت سازمانی
 • ابعاد جامعه شناختی اربعین
 • ارتباطات بین فرهنگی در اربعین
 • روانشناسی طبق اخلاص در میزبانی اربعین