ضمن تشکر از مشارکت علمی شما در تدوین و ارائه چکیده مقاله برای «پنجمین همایش بین المللی اربعین»، خواهشمند است در تدوین مقاله به موارد زیر توجه بفرمایید:

 

ویژگی‌های مقالات مورد پذیرش

با توجه به اینکه هدف از برگزاری این همایش به اشتراک گذاری مناظر گوناگون علوم اجتماعی و انسانی در موضوع پیاده روی اربعین بوده است و با عنایت به محوری ترین مضمون این همایش یعنی تحولات فراملی، تکوین قطب جهان اسلام و جهانی شدن اربعین، مقالاتی که با استناد به شواهد تجربی در کنار نوآوری های نظری و منحصر به فرد به این امر مهم پرداخته باشند در اولویت انتشار قرار خواهند گرفت.

 • مقاله ارسالی نباید هم‌زمان برای همایش‌ها و یا نشریات دیگر نیز ارسال‌ شود
 • میزان همانندی با سایر منابع نباید از 20 درصد تجاوز کند
 • اختصاصاً به موضوع اربعین اختصاص داشته باشد
 • با چکیده مقاله ارسال شده ارتباط معنادار داشته باشد
 • تأیید همه نویسندگان را همراه داشته باشد
 • از شیوایی در نگارش برخوردار باشد
 • از اغلاط تایپی و نگارشی مبرا باشد
 • مهلت ارسال مقالات 30 دی ماه 1401 است. مقالاتی که زودتر واصل شوند در اولویت انتشار قرار  خواهند گرفت.
 • مقالات را از طریق وب سایت پنجمین همایش بین المللی اربعین ارسال فرمایید.

 

ضوابط تدوین مقاله

 1. ساختار مقاله

مقاله به ترتیب، شامل بخش‌های زیر باشد:

 • صفحۀ‌ اوّل: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ نام نویسنده‌(گان)؛ شغل، [نام مؤسّسۀ متناظر نویسنده‌(گان) و ایمیل نویسنده (نویسندگان) از طریق علامت * در پانویس مقاله (در صفحۀ چکیده) مشخّص شود]؛ چکیدۀ فارسی و انگلیسی؛ واژگان کلیدی (پنج واژه).
 • صفحه‌های بعدی: مقدّمه و بیان مسئله (شامل: مسأله‌، سؤالات و اهداف تحقیق)، مبانی و چارچوب نظری، روش‌شناسی و داده‌های تحقیق (شامل: روش تحقیق، جمعیّت آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری (در صورت لزوم)، داده‌ها (روش گردآوری داده‌ها در صورت لزوم)، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری؛ توصیه‌های سیاستی، منابع، پیوست‌ها (در صورت لزوم).
 • شماره‌های جدول‌ها، شکل‌ها، فرمول‌ها، و نظایر آن‌ها به طور پیاپی از آغاز تا پایان مقاله ادامه می‌یابد و وابسته به شماره‌ی بخشِ مربوط نیست.
 • علائم اختصاری، اسم‌های خاص (مانند اسم افراد و سازمان‌ها یا مؤسّسات)، و نیز اصل واژه‌ها و عبارت‌هایی که معادل فارسی آن‌ها در متن مقاله درج شده، بایستی در پانویس همان صفحه شماره‌گذاری شوند. پانویس‌ (پاورقی) مربوط به هر صفحه به ترتیب شماره در همان صفحه می‌آید. همۀ پانویس‌های فارسی با قلم 10 B Lotus تایپ شوند. پانویس‌های انگلیسی با قلم لاتین 10 Times New Roman شماره‌گذاری و تایپ شوند. شماره‌ها به صورت پیوسته نخواهد بود.
 • اعداد در سراسر متن، فرمول‌ها، جدول‌ها و شکل‌ها و نمودارها باید فارسی باشند. اندازۀ قلم برای عنوان جدول‌ها، نمودارها و شکل‌ها 12 B Lotus و به صورت Bold باشد. در جدول‌ها، باید شماره و عنوان جدول در بالای جدول و به صورت وسط‌چین قرار بگیرد. ارجاع‌ به جدول یا نمودار در داخل متن باید با عنوان [برای مثال] جدول 1 باشد. فضایی بین جدول و متن در نظر بگیرید. اندازه‌ی قلم برای محتویات جدول 12 B Lotus و فارسی تایپ شود. همچنین، جدول باید به صورت وسط‌چین باشد. منبع جدول (در مواردی که لازم است) باید در پایین جدول و با قلم 12 B Lotus باشد.
 • ارجاع بر اساس سبک APA به‌صورت درون‌متنی (شامل نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال انتشار اثر: شمارۀ صفحه) صورت می‌گیرد. برای مثال: (حسینی، 1388: 127).
 • ارجاع‌دهی در تمام متن به‌طور کامل انجام شود و از واژه‌های «همان»، «ر.ک.» و غیره برای ارجاع به منابع قبلی استفاده نشود.

 

 

قواعد تنظیم مقاله

 • عنوان‌بندی مطالب با دقّت و با رعایت ساختار و توالی منطقی و با استفاده از شماره‌گذاری عنوان‌ها و زیرعنوان‌ها صورت پذیرد.
 • نتیجه‌گیری مبتنی بر پاسخ به پرسش‌های اصلی و متناسب با فرضیۀ پژوهش و در راستای ارائه پیشنهادهای سیاستی تدوین شود.
 • ترجیحاً مقاله با حداقل 6000 و حداکثر8000 کلمه (15 صفحۀ معمول) نگارش یابد.
 • مقاله همزمان در فرمت Word و  PDF نیز ارسال شود.
 • شیوۀ نگارش بر اساس دستورخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. شیوه‌نامه در سایت همایش بارگذاری شده است.
 • رعایت نیم‌فاصله با دستور(Ctrl+Shift+2)، الزامی است.
 • عنوان مقاله و چکیده به زبان انگلیسی دقیقاً مطابق عنوان و چکیده فارسی در انتهای مقاله اضافه شود.
 • لغات انگلیسی و معادل لاتین اسامی صرفاً در پاورقی آورده شود.
 • دقت شود در صورت نقل قول مستقیم، متن داخل گیومه (به شکل «») قرار گیرد. اگر نقل قول مستقیم بیش از 45 واژه باشد، با دو گام کامل تورفتگی از حاشیۀ متن و با قلم 12 به صورت ایرانیک تایپ شود.
 1. نحوۀ نوشتن مشخصات منابع در انتهای مقاله
 • در مواردی که اثر مورد استفاده، کتاب و از یک نویسنده باشد:

فاضل، محمد (1381)، تحلیل تاریخی اربعین حسینی، انتشارات مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، تهران.

 • در مواردی که اثر مورد استفاده، کتاب است و بیش از یک نویسنده دارد:

          شجاعی، تقی، رضا عیوضی و وحید نادری (1397)، این است، آن نیست: روایت های داستانی از دنیای اربعین، انتشارات مواسات، قم.

 • در مواردی که اثر مورد استفاده، مقاله باشد:

پرویش، محسن (1398)، بررسی ظرفیت های تمدن سازی در جهان اسلام با تکیه بر پیاده روی اربعین، علم و تمدن در اسلام، پیاپی 2، بهار 1398، صص: 30-47


دریافت فایل شیوه نامه تدوین مقاله

login