چهارمین همایش بین المللی اربعین (دانشگاه علامه طباطبائی) 444444
11 شهریور 1399
چهارمین همایش بین المللی اربعین (دانشگاه علامه طباطبائی) 444444

برای دریافت چکیده مقالات اینجا را کلیک نمایید.

اربعین، امنیت، مقاومت و نقش کلیدی سرداران شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس

اربعین، انسجام و وحدت ملتها

اربعین و همگرایی جهان عدالت خواه در مقابله با استعمار جهانی

اربعین و تقویت همسایگی اربعین به منزله میراث مشترک بشریت

اربعین و حق بر همبستگی در نظام بین المللی حقوق بشر

اربعین و فرهنگ ایثار و شهادت

 

موضوعات دیگر مرتبط با همایش نیز پذیرفته میشود

لطفا چکیده مقالات خود را تا تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۶ به نشانی arbaeen4@atu.ac.ir ارسال فرمایید

زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۷ مهر مصادف با ایام اربعین حسینی از ساعت ۱۵ تا ۱۸

لینک شرکت در همایش:  https://meeting.atu.ac.ir/ch/arbaeen-Conference

 کسب اطلاعات بیشتر: http://arbaeen4.atu.ac.ir

 

 

The 34th International Conference of Islamic Integrity will be held addressing "Islamic Cooperation in the Time of Disasters, Agonies, and Calamities"
The conference will address the following main themes: (1) The basics of the religio-spiritual challenges in facing agonies, disasters, and calamities; (2) the approaches and capacities of the Muslim world in confronting disasters, agonies, and calamities; (3) the decisive roles of Muslim learned people and academics in the face of hardships, and disasters; (4) the roles of the media in indoctrinating people spreading the spirit of mass cooperation in hard times; (5) the threats and opportunities of the virtual space in the time of the coronavirus pandemic for Muslim communities; and (6) the post-coronavirus world and the various future political, social, and cultural scenarios in the Muslim world.
Please send in your photo, academic title, conference abstract, and brief cv until (15 September 2020), with the full-text of your contributions until (10 Rabi I 1442 AH/ 27 October 2020). Please send the above requirements to the following email address: abumahdi1061@gmail.com.

login